Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi, kultur och språk i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med en avhandling om korruption i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning & grundlagsfrågor/ offentlighetsprincip/ meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymintet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio (gärna SR) eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har goda tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", bland annat via Skype-länk.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), hollänska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beronde på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
  • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
  • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
  • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
torsdag
mar152007

Ukrainabesök

I förrgår blev jag tillfrågad att dagen därpå tala inför en grupp ukrainare utifrån mina uppsatsresultat, vilket blev ett föredrag på temat "Fighting people turning Borderland into European Country". Intressant hur förvånade åhörarna var över att svenskar generellt har fått en relativt positiv bild av ukrainare. De hade förväntat sig motsatsen, men skrattade och sa att jag övertygat dem utifrån mina översatta pressklipp om vodka, Ryssland och EU. Även skoj när ett par av de yngre männen bland besökarna under lunchen viskande sa att de dittills under dagen bara sett två kvinnor i högklackade skor. Det föreföll för dem vara ett av deras märkligaste intryck av svenskar. Det var för övrigt trevligt att få lyssna på ukrainska. Det är lite mjukare än ryska, och faktiskt vackrare. Dock en lärdom av dagen: jag ska aldrig mer använda OH-bilder på föredrag, jag är hopplöst omodern. Det har krånglat så många gånger, och de enda som möjligtvis är roade är gamla akademiker som plötsligt känner sig lite mindre tekniskt okunniga.

måndag
mar122007

För gentlemannen

På nattygsbordet ligger för närvarande Graham Greens Slutet på historien, Marco Smedbergs Krigföring, Hite-rapporten och sist men inte minst Den äkta gentlemannen från 1845. Alltså en blandning kärlek med förhinder, militärhistoria, samlevnadssociologi och instruktionsbok för farfars farfar. Från den senare kan jag inte låta bli att dela med mig av några godbitar. Citat:

• Motsatsen till stadga är v e k h e t. många unga personer tro sig blifva omtyckta, om de ställa sig ömma och smäktande. Detta är redan ett fel på könet; huru mycket mera då hos mannen, af hvilken åstundas, att han skall behandla med fasthet, och att hans uppförande icke må lemna oss i tvifvel, att hans väsende eger denna fasthet i lynnet. Lika tadelvärdt, som denna vekhet, är också karlarnes bemödande att f ö r s k ö n a sitt ansigte. Anblicken at en sådan gäst är för hvarje stadgad person en verklig förargelse.

• Man nyttje inga utländska ord, om man fullkomligt väl kan uttrycka sig på modersmålet!

• De väsentliga fordringarne för en klädsel, som skall bibehålla oss i verldens aktning, äro renhet, ordning, smak, öfverensstämmelse, enkelhet, nätthet, tillbörlighet.

• En hyfsad person sörplar ej soppan hörbart.

• När man presenterar två för hvarandra ännu obekanta personer, så nämnes först den ringares namn och sedermera göras den förnämare bekant med denne.

• Så länge man ej anmodas att sitta, blir man stående; ej heller sätter man sig vid första anmodningen, om denna ej sker i en rentaf bestämd ton; men i sådant fall utan uppskov.

• (För umgänget med det vackra könet) Man afhålle sig därvid från alla lärda religiösa, politiska och torra samtal, och vare endast betänkt på att förströ och roa dem

fredag
mar092007

Vitryssland

Nu finns mitt och Mattias Nowaks bokkapitel Ökade möjligheter till nyanserad bild av Vitryssland i Sverige om den svenska medierapporteringen om Vitryssland att tillgå på nätet. En uppmärksam bekant påpekade att texten inte alls gick att finna där jag anvisat. Sida 346 i pdf-filen. Låt er inte avskräckas av att allt verkar vara skrivet på vitryska; så är inte fallet.

torsdag
mar082007

Polsk abortlagstiftning

I morse blev jag över telefon på ryska graturelad på 8:e mars, allt som sig bör enligt ryska traditioner. Där är kvinnodagen främst en dag när man hyllor kvinnor, oftast genom att köpa ovanligt dyra blommor. Tycka vad man vill om kvinnodagens varande i Sverige, men det var ändå roligt med ett ryskt grattis på morgonen.

Hade jag inte varit obotlig i tron att på sikt hållbara förändringar bäst skapas genom att människorna i exempelvis ett visst land själva väljer sina strider och protesterar och därmed genomdriver förändringar, hade jag nog för länge sedan åtminstone försökt blanda mig den polska abort-diskussionen. I Sverige talas antingen om "abortparadiset" Sverige som råkar ut för "abortturism" om vi tillåter polska kvinnor att resa hit för att göra abort, eller att det är vår "plikt" att hjälpa dessa kvinnor när deras land hjälpte svenska kvinnor på 60-talet, då Polen men inte SVerige hade liberal abortlagstiftning. Den här frågan gör mig ohjälpligt rasande men samtidigt förvånad: varför protesterar inte polska kvinnor (eller män, även de är ju ofria i en sådan situation)? Polen om något land i Östeuropa, med allt från Maria-myter till upprorsmyten, borde väl se när friheterna avtar och finna de värda att försvara? Hur mycket går egentligen att förklara med den nya generationen katoliker ("P 3") uppvuxna under den polske påven?

tisdag
mar062007

Språkfascism

Ett starkt incitament för effektiv opponeringsförberedelse skapas genom att ha en bordsreservation på Glorias för kvällen som man vet innebär Guinness, god hamburgare och högklassig fotboll. (Såklart finns väl de som ogillar fotboll så starkt att de hellre sovit fram till 20.45 i kväll och sedan gjort uppsatsopponeringen under fotbollsmatchen.)

Under det egna uppsatsskrivandet fastnar jag ohejdat i intressanta resonemang som om man, utifrån äldre svenska, bör skriva ”fokus” som ett n-genus, eller som ett t-genus då det är så det i 90% av fallen skrivs och även det som SAOL föreslår, även om andra ordböcker föreslår den första varianten. Och skall man skriva teman eller temata? Ska(ll) man skriva ska eller skall? Sedan går det att fastna i grubblerier om prepositioner. Är det förresten olika innebörd av att ta och få revansch? Nåväl, det är ju innehållet i uppsatsen som är viktigast...

I jakten på språklig korrekthet hamnade jag hur som helst i DN:s Språkvårdshörna och fann frågan Lukasjenko eller Lukasjenka.

Och allt var ju korrekt och imponerande (t.ex. att det finns en anledning till att herr president själv föredrar rysk transkribering av sitt namn) tills DN-damen svarar att ryska o får ett ”a-aktigt uttal”. Nja, om de är obetonade vill säga, och det gör ju ganska stor skillnad ibland.

söndag
mar042007

Det här är Sovjetstaten!

Idag i Lund går det utmärkt att sitta utomhus i kortärmat och läsa! Några klipp från den "allmänbildande" (det var i alla fall avsikten) boken "100 frågor och svar om Sovjetunionen" (Arbetarkultur, 1959).

På frågan "Varför finns endast ett politiskt parti i Sovjetunionen?" lyder svaret att utvecklingen mot enpartissytemet "är ett resultat av landets historiska utveckling, ett resultat av arbetarklassens ideologi" och att "Sovjetunionens arbetande folk inte behöver något annat parti" då alla alla sovjetmedborgare är "förbundna genom ett enheltligt mål och enhetliga handlingar".

På frågan "Hur verkar de sovjetiska familje- och äktenskapslagarna?" deklareras att "Sovjetunionen bygger på likaberättigande mellan makarna" och staten "tolererar inget som helst förringande av kvinnors rättigheter, den kräver att båda makarna i samma grad skall sörja för barnens uppfostran". "Egendom, som samtalts i familjen, tillhör i lika hög grad båda makarna".

Under ett avsnitt om ekonomi får läsaren lära sig att "socialismens ekonomiska grundlag är en objektiv lag för samhällets utveckling."

Därtill kan man få svar på berättigade frågor som "Finns det advokater i Sovjetunionen?" och "Vilken roll spelar kritiken och självkritiken i sovjetsamhället?".


(DN skriver: "Melodifestivalens regler är benhårda: texterna i tävlingens bidrag får inte innehålla fula ord eller vara nedsättande mot kön eller ras." Ska man som läsare verkligen tro att melodiferstivalens regelbok innhåller regler kring "ras"?)

fredag
mar022007

"Ny" rysk korruption

Ja, nog märker man att valet i Putins Ryssland närmar sig. The Independent rapporterar i Russia launches crackdown on corruption att "President Vladimir Putin has authorised one of the biggest anti-corruption drives in recent years after a report warned that the problem threatened to infiltrate and taint Russia's entire system of governance." Exempelvis skall övervakningskameror installeras på kontor för att frammana rättskaffenhet, ett "närverk av informatörer" på offentliga arbetsplatser införs samt "Anti-corruption hotlines".

Orsaken är att landets offentliga ombudsman (eller vad det nu bör översättas med på svenska, på engelska Public Chamber) i februari varnade för att korruptionen nu har spridit sig till varje del av det vardagliga livet. Obeservera det lilla "nu". Det var för övrigt inte länge sedan Ryssland stoltserade med den effektiva korruptions-bekämpningen.

Passar på att tipsa om Russia's Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange som 1998 var en av de första publikationerna där det levererades en pålitlig studie av det ryska fenemonet Blat, vilket ungefär är ett informellt nätverk för icke-monetära transaktioner i en bristekonomi.
För några år sedan kom Small Firms and Economic Development in Developed and Transition Economies. Bara ett par tips om man känner för att få finfina argument till varför korruptionen inte först "nu" infiltrerat det stora landet i öster. Känner sig för övrigt inte ryssarna kränkta när Sovjetepokens bristekonomi och byteshandel så gott som förtigs i rysk media?

torsdag
mar012007

Rysk "nyhetsjournalistik"

Ryska Pravda tenderar alltmer att bli en skvallertidning. Senaste veckan tar ändå priset! Nedan tre exempel på bildserier som anses intressera ryssar.

Tema: herrmode (!)

Tema: naken Schwarzenegger 1 & 2

Tema: modeller dör på catwalken av anorexi

måndag
feb262007

Polska underrättelsearkiv öppna!

Den läsvära artikeln Olagligheter i statens tjänst av Ola Mårtensson (chefredaktör på ÖstersjöNytt) föreligger nu elektroniskt på Svensk-polska bulletinens hemsida. Det är en sammanfattning på svenska av Macierewiczrapporten som behandlar det polska militära underrättelseorganet WSI som upplöstes förra året. "Den är ingen uppgörelse med de polska säkerhetsorganen i stort", skriver Mårtensson, men ändå framkommer både i rapporten och den sammanfattande artikeln mycket läsvärt om verksamhetens omfattning och hur spionaget fortsatte även efter 1989. Läs!

Läste idag i förordet i Anna Politkovskajas bok Putins Ryssland (Ordfront, 2005) att hon bara "lever och ser på" men ändå rapporterar. Det var då det. Var det någon som var på det föredrag som Palmecenter ordnade den 22 februari i Stockholm till hennes minne? Listan på talare såg intressant ut.

För övrigt intressant tråd på Carl Bildts blogg om dagens dom i Haag i frågan om (staten) Serbiens eventuella ansvar för folkmord.

onsdag
feb212007

Uzbekistan

Nu ligger en uppsats av mig med titeln Språkets betydelse för nationell identitet i Uzbekistan som några efterfrågat i pdf-format på institutionens hemsida.

måndag
feb192007

Nytt kallt krig? & att försvara demokratin

Enligt DN-ledaren Inget nytt kallt krig (17/2) handlar Rysslands nya agerande (ofta kallat maktanspråk) "inte minst om den ryska självbilden". Ganska typiskt att, vilket jag tycker görs i artikeln, överdriva de gamla kalla kriget-stereotyperna om ett Ryssland där maktbalansen är en grundläggande del i den nationella identiteten.

Men, trots bakgrunden av den allmänt accepterade åsikten att Ryssland på senare år förlorat inom områden som demokrati/ pressfrihet/ humant arbetsklimat för oppositionella - vilket Carl Bildt uttryckte som att "utvecklingen under de senaste åren också inneburit steg tillbaka" - finner jag ingen större poäng att i dagsläget härifrån Sverige oroas av Ryssland. Detta påpåkar DN, klokt nog, i motsats till många andra dramatiskt rapporterande ledarsidor med att det inte finns "anledning att måla upp skräckbilder av ett hotande Ryssland". Dock med en reservation: "det ryska vägvalet är inte gjort", eftersom det ännu är oklart vad som följer efter Putin.

För media blir det nu en balansgång mellan vad DN kallar att "otvetydigt stå upp för grundläggande värderingar" och att "samtidigt inte stöta bort Moskva". I ett sådant läge är åtminstone jag glad (eller faktiskt otroligt glad när jag hörde den utrikespolitiska debatten) över en erfaren och försiktig utrikesminister, som trots mothugg om att Sverige skall förbli neutralt och inte kritisera jätten Rysslands utrikespolitik vågar anse att vissa demokratiska grundläggande rättigheter är värda att försvara.

torsdag
feb152007

Fortsättning om hotet från Österlandet

Vilken stor diskussion det blev på nätet om det (eventuella) ryska hotet! Vill Gärna lyfta fram Niklas Ekdals kommentar på DN:s ledarsida: "Logiken är inte glasklar. Ett fattigt Ryssland i upplösning måste vara farligare än ett rikt och stabilt Ryssland." Carl Bildt - som fått kritik både för icke uttalade ord om folkmord och uttalade ord om utländska hot - förklarar idag på sin blogg Alla Dessa Dagar vad han anser om jätten i öster. "Men själv har jag i dessa avseenden inte sett någonting som förändrar grundläggande säkerhets- och försvarspolitiska bedömningar eller ger någon som helst anledning att rita om strategiska kartor." Detta är faktiskt på vissa punkter tvärtemot vad Sveriges officiella nya bedömningar är. Ska bli spännande att se den fortsatta debatten.

onsdag
feb142007

Ryssland rustar

I artikeln Ny syn på Ryssland kan ändra svenskt försvar" menas att "utvecklingen i Ryssland har vänt" och att "landet har ekonomiska möjligheter att investera mer i försvaret". Ta gärna en titt även på länken till Kristian Gerners artikel om rysshotet (länk 8/1) eller artikeln Försvaret reviderar Rysslandshot i gårdagens SvD.

tisdag
feb132007

Nytt om ökad rysk nationalism

I artikeln "Moscow: public representatives discussed growth of Russian nationalism" Kavkaz.memo.ru (på ryska) presenteras forskningsresultat från Saint Petersburg Institute of Regional Press, som menar att :"/.../ about 70 percent of the population think that Russia is surrounded by enemies, while 66 percent assert that the slogan "Russia for Russians" is acceptable /.../."

måndag
feb122007

Sverige föredöme för Vitlyssland

Idag ett litet klipp från en intervju (Die Opposition ist in Weißrussland keineswegs verboten, 25.01.2007) med Vitrysslands president Alexander Lukashenko i tidningen Die Welt.

"Wir wollen gelehrige Schüler sein. Ich will, dass Weißrussland irgendwann einmal so aussieht wie Deutschland oder Schweden."

För övrigt är även rubriken anmärkningsvärd. Man undrar om rubriksättaren tänkte på vad Vitryssland kan tycka om val av citat till rubriken. Vitrysslands president är ju inte känd för att vara förtjust i att ge intervjuer.

måndag
jan082007

Ukraina och maktspelet

Den 22 december skrev DN: "För mindre än ett år sedan stängde Ryssland av gasleveranserna till Ukraina eftersom de två inte kunde komma överens om gaspriser". Jag är tveksak om det slutliga beslutet från rysk sida att stänga av gasleveranserna enbart handlade om priskonflikter. Vågar tidningarna inte ens diskutera ryskt maktspel och politisk påverkan på vissa länder? Sedan 22 december har DN inte rapporterat om Ukraina i något annat sammanhang än den så kallade gaskonflikten. På ett liknande sätt beskrivs Vitryssland mest som ett transitland för gasleveranser som ställer till det för EU-medborgarna.

Intressant artikel av Kristian Gerner om rysskräck och framtida maktbalans: Rusta mot ett Ryssland på väg mot fascism.

tisdag
dec052006

Problemlösaren Putin

Katikatyr från DN:s ledarsida med titeln "Putin - problemlösaren"

Senaste veckorna har jag flera gånger fått frågan vad jag tror om morden på avhoppade ryska agenter och politiska oppositionella. Jag tror inte så mycket alls faktiskt, men är rädd för att morden inte kommer klaras upp, att utredningen är en fasad lagom tillrättalagd och diskret för att passa ihop med Rysslands nuvarande förbindelser med EU. För så länge Putin officiellt kan uttala att det är tragiska mord som skett, men sorgligt att de måste blandas samman med politik, är det svårt att lita på objektiva utredningar.

lördag
okt212006

Plötsligt östintresse

Ovanligt mycket rapportering från Ryssland senaste veckan. "Under strecket" i SvD 12 oktober hade titeln Laglöshet och kaos härskar i Putins Ryssland och var föranledd av mordet på Politkovskaja. Dagens DN skriver på ledarplats under rubriken Bildt, Ryssland och demokratin om den nye utrikesministerns så kallade "inblandning" i den ryska ekonomin. Och så diskuteras Putins uttalande - eller eventuellt felöversatta uttalande - om våldtäkter. Men var blir rapporteringen av däremellan, när nyheterna bara är lagom tråkiga och korrupta? Jag skäms en aning som svensk när jag förväntas intressera mig för omvärldens nyheter enbart när de är i smaskigt kvällstidningsformat.

söndag
okt082006

Anna Politkovskaja

Kreml har på söndagen ännu inte ens kommenterat mordet. Intressant att se hur stor upprördheten är i svensk press jämfört med i många andra EU-länder.

lördag
okt072006

Vad är ett ryskt liv värt i rysk press? Vad är ett rysk liv värt i svensk press?

Anna Politkovskaja mördad idag 7 oktober. I DN huvudnyhet. Hos BBC huvudhyhet. I engelska Pravda en artikel. I ryska Pravda en kort notis.

Hon är en av anledningarna till varför mitt intresse för Ryssland väcktes, eller kanske snarare varför det höll sig kvar. Hon är även en av få som inte blivit bekväm när hon fick familj, berömmelse, priser och prispengar. Jag kan inte annat än säga att lördagskvällens festligheter kom av sig. I förrgår var jag i just Ryssland, positivt förvissad om att något kanske vänt mot något bättre och mindre korrupt, mindre farligt, mindre smutsigt.

Page 1 ... 19 20 21 22 23