Sök på Demo.se
Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi och kultur i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med ett forskningsprojekt om korruption och informalitet i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, gör research, skriver för uppslagsverk, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet och uppdragsutbildningar om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning, & meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymitet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", eller kan ta mig till en SR-studio.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), holländska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beroende på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
  • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
  • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
  • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
Twitter @Lennhag
« Photo of the Day: Deserted in Central Poland | Main | Deltog i Radiokorrespondenterna om Ukraina efter presidentvalet (28/4) »
söndag
jun092019

Undervisar för Svenska Institutet om Sverige, EU, Östeuropa & korruption

Våren/sommaren 2019 är jag lärare på Summer Academy for Young Professionals, EaP/Baltic region (SAYP).

Det är en uppdragsutbildning och intensivkurs över två veckor arrangerad av Svenska Institutet i samarbete med Malmö högskola, för tjänstemän m.m. från post-sovjetiska länder. Jag föreläser om EU, Sveriges process för EU-medlemskap, fortsatt östutvidgning av EU, förvaltning, transparens och korruption, samt håller i gruppövningar och diskussioner.

I år har vi deltagare från Ukraina, Georgien, Moldova och Belarus. 

Kurs-beskrivning på engelska från Svenska Institutet: 

The SI Summer Academy for Young Professionals (SAYP) is a training programme developed to build new networks, knowledge and practices for increased transparency, efficiency and resilience in public administration in the Baltic Sea region and in the EU Eastern Partnership countries. The programme also aims to strengthen young professionals and their individual capabilities to meet the requirements of a modern governance structure. In the SAYP, the participants will be able to expand their own contact networks and share ideas, experiences and challenges.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>