Sök på Demo.se
Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi och kultur i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med ett forskningsprojekt om korruption och informalitet i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, gör research, skriver för uppslagsverk, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet och uppdragsutbildningar om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning, & meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymitet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", eller kan ta mig till en SR-studio.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), holländska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beroende på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
  • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
  • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
  • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
Twitter @Lennhag
« Deltog i Radiokorrespondenterna om Ukraina efter presidentvalet (28/4) | Main | Intervjuas i Expressen om mötet mellan Putin och Löfven (9/4) »
måndag
apr222019

Intervjuas i Svenska Dagbladet om presidentvalet i Ukraina (21/4)

Jag intervjuas i Svenska Dagbladet om presidentvalet i Ukraina.

Putin slipper Porosjenko, precis som han ville. Vad ska politiskt oerfarne Zelenskij kunna uppnå, dessutom som ÖB över armén? Ukraina lider av krig, korruption & politikermissnöje. Men folket tror på den yngre generationen.

Ukrainas nye president beredd prata med Ryssland

Mina kommentarer utklippta från artikeln:

Enligt Mi Lennhag, Östeuropaexpert vid Lunds universitet, är det en förnedrande förlust för den nu avgående presidenten.

– För Porosjenko är det säkert förnedrande att förlora så stort mot en kandidat helt utan politisk erfarenhet, även om han själv inte lyckats uppnå det han utlovade vid förra presidentvalet, säger hon.

Enligt Mi Lennhag har många ukrainare röstat på Zelenskij, inte för att de egentligen stödjer just honom, utan för att de är emot det politiska etablissemanget. Det finns också skillnader mellan kandidaterna i hur man ska hantera det pågående kriget.

– Zelenskij är beredd att sätta sig ned och prata med Ryssland för att nå en fredlig lösning. Han har varit beredd att acceptera en FN-styrka vid krigets de facto gräns, eller kontaktlinjen som det ibland kallas, vilket var ett ryskt förslag från början, säger hon och fortsätter:

– Det skulle kunna uppfattas som att Ukraina accepterar en ny de facto gräns, och Ukraina skulle framstå som den svagare parten gentemot Ryssland.

Enligt Mi Lennhag var det den nu avgående presidenten Petro Porosjenko som Ryssland och Putin allra minst ville se vid makten, snarare än Zelenskij.

– Om Putin och Zelenskij möts, så är det en extremt erfaren politiker som möter en relativt ung TV-komiker. Putin kommer nog känna att han har övertaget, säger hon.

– Båda har nämnt korruptionen i Ukraina. Men det är inte särskilt preciserat. Man har inte drivit någon viss linje eller haft tydliga förslag på hur det ska lösas, säger Mi Lennhag.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>