Sök på Demo.se
Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi och kultur i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med ett forskningsprojekt om korruption och informalitet i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, gör research, skriver för uppslagsverk, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet och uppdragsutbildningar om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning, & meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymitet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", eller kan ta mig till en SR-studio.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), holländska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beroende på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
  • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
  • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
  • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
Twitter @Lennhag
« Intervjuas i Dagens Nyheter m.fl. om presidentvalet i Ukraina (31/3) | Main | Intervjuades i Expressen om Ukraina & Ryssland (27/11) »
onsdag
mar272019

Intervjuas av Dagens Industri inför söndagens presidentval i Ukraina (26/3)

Jag intervjuas av Dagens Industri inför söndagens presidentval i Ukraina.

Valets huvudkandidater: 1) Zelenskij, ung komiker från tv-show i tv-kanal ägd av brottsmisstänkt oligark som gått i landsflykt, 2) Nuvarande presidenten, med en slogan som lyder "Porosjenko eller Putin", 3) Tymosjenko, gas-prinsessan med en lång och brokig politisk karriär bakom sig.

Online här: www.di.se/nyheter/komiker-kan-bli-naste-ukrainas-president

Mina citat: 

- "Viktiga frågor i valkampen är det pågående kriget, relationen till Ryssland, korruptionen, de låga pensionerna och energipriserna."

- ”Jag misstänker att stödet för Zelenskij inte blir lika stort i valet som det har sett ut i opinionsmätningarna. Frågan i flera undersökningar är ”vem stöder du?” snarare än ”vem skulle du rösta på om det vore val i dag?” som i Sverige. Jag tror att många yngre tvekar inför att ha en komiker som president."

- ”Volodymyr Zelenskij framstår som en hygglig och vanlig person. Han är komiker och musiker utan koppling till den politiska eliten. Hans satir och humor går hem i Östeuropa."

- ”Zelenskij vill att Ukraina går med i EU, men har sagt att Ukraina kan behöva tala med Ryssland för att stoppa kriget, vilket är kontroversiellt. Hans show sänds i en tv-kanal som ägs av en brottsmisstänkt oligark som har gått i exil. Så han är inte så oberoende som han vill framstå.”

- ”Nedgången i förtroendet för Petro Porosjenko beror nog mer på att han lovade att kriget skulle vara över snabbt, och mindre på bristande reformer och fortsatt utbredd korruption. Det finns en uppgivenhet i landet. Många utgår från att politiker är maktgiriga och korrupta."

- ”Porosjenko är den enda som inte har uttryckt att Rysslands krig kan kräva direkta samtal mellan Ukraina och Ryssland. De två andra har sagt att samtal kan bli nödvändiga.”

- ”Tymosjenko har ingen tydlig politisk agenda utan pratar om en ny riktning för Ukraina utan att specificera. Att hon har kandiderat flera gånger för olika partier minskar förtroendet för henne. Jag tror att ukrainarna vill ha något nytt.”

- ”När Tymosjenko släpptes ur fängelse och kom till Maidan 2014 i rullstol sågs hon som en hjälte. Nu anser en del att det kanske fanns fog för förre presidenten Janukovytj att fängsla henne. Många frågar sig även vilka metoder hon använde för att bli så rik under 1990-talets stora privatisering av landet.”

- ”Många män kan inte tänka sig en kvinna som överbefälhavare, medan yngre inte kan tänka sig en komiker.”

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>