Sök på Demo.se
Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi och kultur i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med ett forskningsprojekt om korruption och informalitet i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, gör research, skriver för uppslagsverk, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet och uppdragsutbildningar om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning, & meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymitet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", eller kan ta mig till en SR-studio.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), holländska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beroende på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
  • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
  • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
  • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
Twitter @Lennhag
Main | Photo of the Day: Lithuanian Countryside »
onsdag
okt022019

Intervjuas i Göteborgsposten om AP-fondernas investeringar i Gazprom mm (2/10)

Jag intervjuades i Göteborgsposten om svenska AP-fonders investeringar i ryska fossila energibolag. Jag kommenterar bland annat: 

Bedömare GP har talat med beskriver den ryska energisektorn som problematisk. Det rör sig om bolag som används för att främja rysk utrikespolitik, och med företrädare som tillhör president Vladimir Putins innersta krets, men också bristande insyn och otydliga ägarstrukturer. 

 – Korruptionen är ofta djupt rotad och förväntad. Miljökraven är bristfälliga och råvaran gas används återkommande som ett politiskt verktyg gentemot länder i Öst- och Centraleuropa, exempelvis Ukraina, säger Mi Lennhag, Östeuropaexpert vid Lunds universitet. 

/.../

Mi Lennhag ser utsikterna till en konstruktiv dialog mellan AP-fonderna och ryska energibolag som små. 

– Det kan vara naivt att utgå från att de bolag fonden investerar i respekterar och följer fondens egna värdegrund. Ryssland arbetar inte med värdegrundsfrågor så som Sverige. Vi bör även tänka på att Sverige genom AP-fonderna har ett litet innehav i dessa bolag och därmed inte är en stor och mäktig aktör. 

Artikeln (bakom betalvägg): "Andra AP-fondens ryska aktier – en farlig handel"

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>