Sök på Demo.se
Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi och kultur i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med ett forskningsprojekt om korruption och informalitet i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, gör research, skriver för uppslagsverk, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet och uppdragsutbildningar om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning, & meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymitet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", eller kan ta mig till en SR-studio.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), holländska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beroende på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
  • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
  • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
  • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
Twitter @Lennhag
« Publicerat: Nyskriven artikel om Rysslands näringsliv/ekonomi i Nationalencyklopedin | Main | Deltog i Musikguiden (Sveriges Radio) om Pussy Riot & Ryssland »
söndag
sep022018

Intervjuades av TT om mordet på en ukrainsk separatistledare (1/9)

Jag intervjuades av TT (1/9) med anledning av mordet på den Kreml-stödde separatist-ledaren Zachartjenko i Donetsk, östra Ukraina. Ryssland varnar officiellt Ukraina i hårda ordalag, och Ukraina är starkt kritiskt tillbaka. 

Artikeln med rubriken "Rebelledarens död kan elda på Ukrainakriget" publicerades i flera tidningar, exempelvis Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Sydsvenskan, och Göteborgsposten

Mina citat:

De snabba anklagelserna efter mordet följer ett mönster i konflikten, konstaterar Östeuropaexperten Mi Lennhag vid Lunds universitet.

- Under flera händelser de senaste åren har båda sidor varit snabba med väldigt kraftfulla officiella uttalanden om hur det ligger till, säger hon, och tillägger att parterna betraktar kriget om sanningen som ytterst viktig. 

- Informationen och desinformationen riktar sig nog egentligen mest till befolkningarna i Ukraina och Ryssland eftersom det är viktigt att ha folkets stöd av både ekonomiska och förtroendemässiga skäl.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>