Sök på Demo.se
Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi och kultur i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med ett forskningsprojekt om korruption och informalitet i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, gör research, skriver för uppslagsverk, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet och uppdragsutbildningar om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning, & meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymitet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", eller kan ta mig till en SR-studio.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), holländska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beroende på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
  • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
  • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
  • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
Twitter @Lennhag
« Publicerat: Nyskriven biografi över Rysslands utrikesminister Lavrov i Nationalencyklopedin | Main | Publicerat: Nyskrivna texter om Ryssland, Putin mm i Nationalencyklopedin »
fredag
mar162018

Intervjuas inför presidentvalet i Ryssland 

Jag intervjuades av presstjänsten vid Lunds universitet inför presidentvalet i Ryssland kommande söndag: "Lundaforskare om det ryska valet: Det är rädslan och makten Putin vill åt". 

Jag uttalar mig om utmaningar för Putin, ryska militärutgifter, eventuella hot mot Sverige, stormaktsambitioner, trollfabriker och propaganda, samt om inskränkningar i mänskliga rättigheter.

Artikeln länkar till mina nyskrivna texter i Nationalencyklopedin inför valet i Ryssland. Inför det ryska presidentvalet har Mi Lennhag skrivit följande texter för Nationalencyklopedins räkning: "Biografi över president Vladimir Putin", "Biografi över premiärminister Dmitrij Medvedev", "Historia: Efter Sovjetunionens upplösning", "Statsskick", "Politik", "Internationella relationer", "Enade Ryssland, politiskt parti".

FULLTEXT: Biografin över Putin finns tillgänglig i fulltext här (version efter presidentvalet) och artikeln om Rysslands historia efter 1991 finns här.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>