Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi, kultur och språk i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med en avhandling om korruption i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning & grundlagsfrågor/ offentlighetsprincip/ meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymintet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio (gärna SR) eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har goda tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", bland annat via Skype-länk.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), hollänska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beronde på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
  • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
  • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
  • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
Main | Intervjuades i Dagens Industri om situationen i Ukraina (26/11) »
torsdag
nov292018

Intervjuades i Expressen om Ukraina & Ryssland (27/11) 

Expert: ”Putin är positiv till Ukrainas agerande” (<-- Länk till artikeln i fulltext)

Ordkriget mellan Ryssland och Ukraina trappas upp. 

Putin säger att han är ”djupt oroad” över att Ukraina inför undantagslagar – men Ryssland har egentingen inget att frukta, menar Östeuropaexperten Mi Lennhag.

– Jag tror att Putin är positiv till att Ukraina agerar så här, säger hon.

Konflikten i Kertjsundet vid Krimhalvön har lett till ett upptrappat ordkrig där Ukraina och Ryssland anklagar varandra för aggressiva provokationer.

I söndags besköts den ukrainska flottan och tre fartyg beslagtogs med besättningsmän ombord.

Nu har den ryska underrättelsetjänsten släppt en video där tre ukrainska sjömän medger att de har inkräktat på den ryska gränsen. Det är oklart Ryssland har tvingat fram erkännandet men en av dem läser tydligt från en teleprompter, rapporterar AP.

Estland: ”Det här är krig i Europa”

 Reaktionerna från omvärlden har varit blandande. Nato manar till lugn och FN:s säkerhetsråd har hållit krismöte. Flera länder står bakom stärkta sanktioner.

Estlands president Kersti Kaljulaid fördömde kraftigt den ryska attacken under tisdagen.

– Det här är krig i Europa. Den ukrainska befolkningen har varit i krig sedan 2014, och Krim är fortfarande under ockupation, säger Kersti Kaljulaid enligt ERR.

I ett samtal med Tysklands förbundskansler Angela Merkel ska Rysslands president Vladimir Putin ha sagt att han är ”djupt oroad” över att Ukraina inför undantagslagar. Konflikten kan blossa upp ytterligare, säger Putins talesperson enligt AP.

Undantagslagar i Ukraina ”exceptionell åtgärd”

– Undantagslagarna är både en markering från Ukraina och ett steg i att omfördela militära resurser och flytta personal från östra fronten ner till kusten vid Azovska havet, säger Mi Lennhag, Östeuropaexpert och statsvetare vid Lunds universitet.

Mi Lennhag menar att undantagslagarna är en ”exceptionell åtgärd” samtidigt som Ukraina är tydliga med att de inte deklarerar krig.

– Ukraina har inte så mycket annat att ta till om de inte vill deklarera krig. De kan fördöma händelsen och kräva att besättning och fartyg släpps, men de är varken med i Nato eller EU, säger Mi Lennhag.

– Ryssland har egentligen ingenting att frukta från Ukraina. Undantagslagarna har inte någon reell effekt på Ryssland. Ryssland och Putin tjänar på att omvärlden har dramatiska rubriker, eftersom det är i linje med landets övriga agerande. Ryssland vill provocera fram reaktioner, det är ett krig som till stor del förs i propaganda och medierna. Jag tror att Putin är positiv till att Ukraina agerar så här, då har man lyckats påverka dem.

– Rysslands mål är att vara en stormakt i världen, och det här har inte främst att göra med Ukraina. Ukraina blir ett medel för att visa omvärlden dess makt: Att Ryssland har kunnat annektera Krim utan att omvärlden gör mer än att fördöma och införa sanktioner är anmärkningsvärt, samtidigt som få andra alternativ vore möjliga, säger Mi Lennhag.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>