Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi, kultur och språk i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med en avhandling om korruption i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning & grundlagsfrågor/ offentlighetsprincip/ meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymintet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio (gärna SR) eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har goda tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", bland annat via Skype-länk.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), hollänska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beronde på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
  • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
  • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
  • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
« Intervjuades i Dagens Industri om situationen i Ukraina (26/11) | Main | Deltog i Europapodden, Sveriges Radio, om NordStream (18/9) »
tisdag
nov272018

Deltog i Studio Ett (P1, Sveriges Radio) om situationen i Ukraina (26/11)

"Konflikten mellan Ryssland och Ukraina" (<-- länkt till inslaget på Sveriges Radios hemsida)
  • FN:s säkerhetsråd diskuterar den hastigt upptrappade konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Detta efter att Ryssland bland annat bordat och beskjutit tre fartyg i Kertj-sundet i Azovska sjön utanför Krim.
  • Ryssland säger att de agerade efter ukrainska provokationer, vilket Ukraina förnekar, och frågan är hur man ska se på det som nu händer vid den av Ryssland annekterade Krimhalvön.
  • Hör Mi Lennhag, Ukrainaexpert och statsvetare Lunds universitet, och Jakob Hedenskog, forskare totalförsvarets forskningsinstitut FOI och expert på rysk utrikespolitik och Ukraina. Vår korrespondent Jesper Lindau medverkar också.

(Tyvärr blev det krångel med ljud-justeringen, så jag som är den enda som inte sitter i studion i Stockholm hördes inte så bra.)

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>