Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi, kultur och språk i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med en avhandling om korruption i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning & grundlagsfrågor/ offentlighetsprincip/ meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymintet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio (gärna SR) eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har goda tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", bland annat via Skype-länk.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), hollänska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beronde på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
  • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
  • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
  • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
« Publicerat: Nyskrivna texter om Ryssland, Putin mm i Nationalencyklopedin | Main | Twitter-kontot aktivt igen. Välkomna! »
lördag
jan062018

Deltog i "Polenpodden" om korruption och anti-korruptionsarbete

Jag deltog i "Polenpodden" och pratade om korruption och anti-korruptionsatbete i Polen:

"Avsnitt 22: Om den polska drömmen, språkkulturella skillnader och korruption" (eller här i iTunes.)

Polenpoddens alla avsnitt finns att ladda ner här, eller här på iTunes. Där finns mycket lyssnings-värt som jag kan rekommendera! Ted Bergdahl gör ett jättefint jobb med den här podden, och täcker in väldigt olika teman från dagens Polen. 

(Ljudkvaliteten i mitt inslag är tyvärr lite sisådär, eftersom ena parten i samtalet befann sig i Sverige, och den andra på en flygplats i Polen... Dessutom skulle jag nog för en gångs skull inte använt min proffsiga radio-headset, utan vanliga iPhone-lurar, vilket troligen skulle resulterat i färre "puffar", som man säger på radio-språk. Men det märktes först när inslaget skulle klippas ihop några dagar senare, med kort tid kvar. Men det går utmärkt att lyssna ändå!)

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>