Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi, kultur och språk i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med en avhandling om korruption i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning & grundlagsfrågor/ offentlighetsprincip/ meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymintet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio (gärna SR) eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har goda tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", bland annat via Skype-länk.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), hollänska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beronde på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
  • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
  • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
  • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
« Deltog i "Polenpodden" om korruption och anti-korruptionsarbete | Main | Mi i Dagens Industri om Ukrainas politiska turbulens (8/12) »
måndag
jan012018

Twitter-kontot aktivt igen. Välkomna!

Jag har haft Twitter sedan 2009 och varit mer aktiv vissa perioder än andra. Det har berott både på jobb och prioriteringar. Nu uppdateras mitt konto ofta igen, och på det viset tänker jag att det ska förbli - så välkomna dit! Nu dessutom med 280 tecken i stället för de tidigare 140, något som faktiskt gör en stor skillnad.

Det handlar nästan uteslutande om Östeuropa, med en förhoppning om att nå ut med intressanta och viktiga händelser från regionen, varifrån informationsflödet ju ibland påverkas negativt av exempelvis begräsningar i språkkunskaper, kunskap om vilka källor som är tillförlitliga (det kan vara en konst att undvika ryska fake-news), eller hur man kan tolka och förstå händelser, politiska tal eller nya lagar i en politisk, ekonomisk och kulturell kontext. 

Jag är inte längre aktiv på Facebook. Så jag nås per mail, sms, Twitter, Viber, Skype - eller telefon. 

Användarnamn: @Lennhag

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>