Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi, kultur och språk i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med en avhandling om korruption i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning & grundlagsfrågor/ offentlighetsprincip/ meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymintet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio (gärna SR) eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har goda tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", bland annat via Skype-länk.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), hollänska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beronde på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
  • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
  • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
  • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
« Mi on BBC Radio (26/6) | Main | Photo of the Day: Polish Protests »
tisdag
maj302017

Mi on American tv on Russian threats towards Sweden & the Baltics (25/5)

On May 25th I was interviewed by American TV (Public Broadcasting Service) in the program NewsHour. The theme was potential Russian threats towards Sweden and the Baltics, with a story from Gotland (a Baltic Sea island). I'm interviewed right after the Swedish Defense Minister.

(What you see me saying on TV is what was chosen from a 40 minutes interview. I normally say no to anything but live broadcasting, afraid of being quoted in an odd context. But Malcolm Brabant (winner of the Peacock Award, amongst other things), seemed professional and serious in the pre-interview, and NewsHour is a trustworthy show. Preferring radio, and not wanting to be recognized in the supermarket, I've said no to Swedish public service TV many times (on topics as Russia, Ukraine, Eastern Europe etc.), so 9 million American viewers seemed less frightening…)

"Long-neutral Sweden beefs up military defenses to face Russia threat"

Part of the interview, in a written form:

MALCOLM BRABANT: Last week, the Swedish defense minister, Peter Hultqvist, was at the Pentagon, raising concerns with Defense Secretary James Mattis.

PETER HULTQVIST, Swedish Defense Minister: From my perspective, Russia is the main challenge. Russia challenged the European security order. This has a destabilizing impact on Northern Europe and beyond.

MALCOLM BRABANT: Four years ago, Russia simulated a nuclear attack against Sweden as part of a military exercise. Its submarines and agents have also reportedly been probing Swedish defenses.

But political scientist Mi Lennhag, a former Foreign Ministry Russia specialist, believes the Kremlin is bluffing.

MI LENNHAG, Lund University: I think that Putin and Kremlin, Russia, want a bipolar world again, where Putin is a greater man than Trump, and especially to destabilize Europe, to make sure that Europe and Sweden in this case and the Baltics actually know that Russia is strong and powerful — and it is — and that the major goal is to make people aware of it, not to really act on it.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>