Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi, kultur och språk i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med en avhandling om korruption i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning & grundlagsfrågor/ offentlighetsprincip/ meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymintet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio (gärna SR) eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har goda tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", bland annat via Skype-länk.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), hollänska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beronde på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
  • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
  • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
  • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
« Photo of the Day: March 8th, Minsk, Belarus | Main | The 20th of February 2014: Ukraine's bloodiest day »
onsdag
feb222017

Tre år senare: Ukraina fortsatt inför samma dilemma, fortsatt mellan öst och väst

För tre år sedan skrev jag en krönika i Sydsvenskan under rubriken "Ett ukrainsk dilemma", när jag med viss frustration sett hur svart-vitt det ukrainska "valet" mellan antingen öst eller väst ibland framhölls i media. Fanns där ens något sådant val för Ukraina (eller egentligen, för ukrainarna)? Det handlade ju också om ekonomi och överlevnad, alltså ett högt pris, och inte bara "demokrati" och förhoppningar. Och att välja EU eller Ryssland var knappast varken enkelt eller möjligt. Jag klipper in första halvan av texten här, eftersom den – tyvärr – känns aktuell även nu:

"Vi har under flera månader sett otaliga dramatiska – och med tiden alltmer blodiga – nyhetsbilder från demonstrationer i centrala Kiev. Vi har emellertid inte i samma utsträckning erbjudits att ta del av andra viktiga bilder och berättelser från både Kiev och övriga Ukraina.

Efterhand har mediebilden framstått som allt mer renodlad, ett land som står inför ett val mellan Europa och Ryssland. I själva verket kanske Ukraina och ukrainarna skulle vilja ha möjligheten att välja både och. Eller slippa att behöva välja just nu. Om det är något de vill ha nu, så är det snarare en ökad valfrihet. Många ukrainare vill se en mer demokratisk politisk arena med mindre makt och pengar koncentrerade kring presidentämbetet, en mindre korrupt statsapparat samt ett domstolsväsende som faktiskt är rättskipande.

Landsnamnet Ukraina betyder ungefär gränstrakt eller gränsland, och just nu framträder allt tydligare landets position som en gränstrakt även i en större geopolitisk kontext. Om vi jämför vad det är EU och Ryssland lockar med, inser vi att alternativen inte är riktigt jämförbara. EU som union är visserligen en oerhört stor handelspartner för Ukraina, men sett som enskilt land toppar Ryssland ligan.

Det EU lockar med är långsiktiga fördelar, såsom politiska processer, ekonomiskt närmande och ökad rörlighet för medborgarna. Ryssland erbjuder konkreta krediter, subventionerade energipriser och tillträde till en redan befintlig tullunion österut.

Ryssland har just nu, på kort sikt, större ekonomiskt inflytande över Ukraina än vad EU har. Jämfört med Rysslands möjligheter att stoppa fortsatta krediter och gasleveranser till Ukraina, eller införa en omfattande handelsblockad, framstår EU:s sanktioner om reserestriktioner, vissa frysta ekonomiska tillgångar samt avbruten vapenhandel varken som så hotfulla eller konkreta. Ukrainas mäktiga oligarker som stödjer presidenten kan troligen ändå i huvudsak fortsätta sin verksamhet, och landet blir vare sig rättssäkert eller transparent. Samtidigt fortsätter den ukrainska ekonomin och valutan att ta alltmer skada av det pågående inrikespolitiska kaoset. Det kan då vara svårt att välja EU och dess långsiktiga fördelar, så som tillgång till världens största interna marknad, framtida stora europeiska investeringar eller att den ukrainska ekonomin och industrin skulle genomgå behövliga reformer.

En synpunkt som är känslig, men reell, är att president Janukovytj faktiskt valdes av det ukrainska folket 2010. Han är alltså inte en ledare som tagit makten genom en militärkupp. Emellertid skulle en genuint statsmannamässig statsman som månat om sitt land och sitt folk givet en situation likt den som rått i Ukraina i flera månader och som urartat i ett tilltagande dödligt våld ha erbjudit att avgå och utlyst nyval innan det hunnit gå så här långt. Och om Janukovytj nu är så populär som han menar, kan han ju faktiskt bli omvald vid ett demokratiskt nyval. Den prövningen ville han dock till varje pris slippa."

Hela texten finns här på Sydsvenskan.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>