Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi, kultur och språk i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med en avhandling om korruption i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning & grundlagsfrågor/ offentlighetsprincip/ meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymintet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio (gärna SR) eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har goda tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", bland annat via Skype-länk.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), hollänska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beronde på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
  • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
  • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
  • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
« Twitter-kontot aktivt igen. Välkomna! | Main | Fyra år efter Maidan-protesterna började i Ukraina »
onsdag
dec132017

Mi i Dagens Industri om Ukrainas politiska turbulens (8/12)

Jag intervjuades i Dagens Industri - i artikeln "Ny turbulens – IMF "djupt oroade" över Ukraina" - om den politiska turbulensen i Ukraina.

Här är några av mina sammanfattande ord om vad som hänt i Ukraina de senaste två veckorna:

Ukrainas president Pedro Porosjenko har mötts av tilltagande protester, där den tidigare georgiske presidenten Micheil Saakasjvili deltar som blivit både arresterad i sitt hem, fritagen från en polisbuss av supportrar - och återigen arresterad. 

Saakasjvili blev tillfångatagen i sin lägenhet i tisdags i förra veckan, enligt honom själv utan arresteringsorder eller formella dokument, något som strider mot ukrainska lagar, om så är fallet. Han anklagas för att ha hjälpt en "kriminell organisation" och för att stödja deras kriminella aktiviteter. Efter att han fritogs från polisbussen attackerade polis och säkerhetsstyrkor hans supportrars tältläger, i hjärtat av Kyiv, utanför parlamentsbyggnaden, vilket även var skådeplatsen för de så kallade Majdan-protesterna som startade sent under 2013, och blev en mycket blodig historia. Men fel tält attackerades, och sovande demonstranter skadades. 

Senaste tiden har Saakasjvili kommunicerat med Porosjenko via Facebook, något som säkerligen känts förnedrande för en president. Saakasjvili förmedlar bland annat att Porosjenko borde ha lärt sig att inte bruka våld, vilket är en tydlig signal om det övervåld som användes mot ukrainska demonstranter under främst våren 2014.

Jag tror egentligen inte att Saakasjvili vill vinna presidentmakten i Ukraina. Dessutom är han faktiskt statslös. Han avsade sig sitt georgiska medborgarskap för att tillträda posten som guvernör i ukrainska Odessa, men fråntogs i somras sitt ukrainska medborgarskap av presidenten. Ukrainska myndigheter säger att Saakasjvili stödjs från ryskt håll, medan den anklagade själv framhåller vilken hatad man han var efter det rysk-georgiska kriget 2008. Ja, han säger rent av att Putin inte har en mer bitter fiende i världen är han själv, och avvisar anklagelserna om kopplingar till Ryssland som befängda. Men han har samtidigt svårt att helt avfärda att han visserligen tillträdde som president i Georigen efter den fredliga rosen-revolutionen 2003, men senare anklagades för både maktmissbruk och korruption. Han avgick som president 2013.

Däremot försöker Saakasjvili troligen skapa en opposition för att få Porosjenko att avgå. Saakasjvili anser att det finns är en kriminell grupp kring Porosjenko och att ledaren inte längre är en demokratiskt agerande president. Kritiken mot Porosjenko, från olika håll, har tilltagit långsamt under de tre och ett halvt år han varit president. Porosjenko är inte känd för att ha åstadkommit så mycket. Beslut och reformförsök stannar i parlamentet, och reformtakten har avstannat. De omtalade reformerna, den nya transparensen, och ett icke-korrupt ledarskap - ja, det är saker som många ukrainare fortfarande saknar. Hela Ukraina lider dessutom av kriget som pågår i östra Ukraina, samt av Rysslands ockupation av Krimhalvön som inte verkar ha något slut. 

Porosjenkos bakgrund som affärsman kan göra att han ser till långsiktiga mål, eller i alla fall uppfattas så i vissa läger i Ukraina. Det bidrog till att han framstod som den bäste kandidaten när han valdes till president för snart fyra år sedan. Han har dock hållit en ganska låg profil. Porosjenkos har trots allt fått in i alla fall lite mer transparens i rättssystemet och administrationen, stabiliserat ekonomin något, även om arbetet mot korruption inte har kommit så långt. Han har heller inte återinfört de beryktade säkerhetsstyrkorna, som upplöstes efter övervåldet och morden på Majdan under tidig vår 2014. Och han har inte mötts av några stora protester.

Kan Porosjenko bli omvald? Det vore väl första gången i Ukraina... Det har varit en stor rotation på maktposterna, vilket gör det svårt att skapa stabilitet och långsiktighet. Samtidigt kan ukrainarna rösta på Porosjenko för att få lite lugn och ro. Då kan de välja någon som i alla fall inte har gjort så mycket skada. Ukrainarna börjar tröttna på att det inte har hänt så mycket, men har faktiskt inte så många alternativ. IMF varnar för korruptionen och Ukrainas allvarliga ekonomiska läge. Ukrainarna önskar stabilitet och en normal vardag. Och slut på kriget i östra Ukraina, som tär på både människoliv, vardag, ekonomi och enighet.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>