Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi, kultur och språk i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med en avhandling om korruption i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning & grundlagsfrågor/ offentlighetsprincip/ meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymintet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio (gärna SR) eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har goda tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", bland annat via Skype-länk.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), hollänska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beronde på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
  • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
  • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
  • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
« Mi i Dagens Industri om Ukrainas politiska turbulens (8/12) | Main | Publicerat: "Effektivt men långsamt anti-korruptionsarbete i Polen" »
måndag
nov272017

Fyra år efter Maidan-protesterna började i Ukraina

För exakt fyra år sedan skrev jag en text i Sydsvenskan, om de protester som då nyligen startat i Ukraina, under rubriken "Ett associeringsavtal hade troligen inneburit ryska reaktioner och ekonomiska förluster på kort sikt”. 

Detta var före civila dödsoffer, polisbrutalitet, sträng kyla, men också före ett envist och alltmer välorganiserat civilsamhälle. Före flyende presidenter, nyval av både parlament och president, och allmänt inrikespolitiskt kaos. Före Putins riktigt stränga retorik gentemot Ukraina, och omvärldens sanktioner mot Ryssland. Och före det krig i östra delarna av Ukraina, som ännu pågår, och före Krim ockuperades. 

Jag fick kritik för min artikel, där jag främst lufter fram att protesterna i Ukraina troligen handlar om betydligt mer än ett uteblivet associeringsavtal med EU. Det är intressant att läsa texten fyra år senare och jämföra med verkligheten. 

(Artikeln i sin helhet:) Ett associeringsavtal hade troligen inneburit ryska reaktioner och ekonomiska förluster på kort sikt

Om Ukraina under morgondagens toppmöte i Vilnius hade signerat ett associationsavtal med EU hade ryska motaktioner varit att vänta.EU har förmodligen inte fullt ut förstått och varit villigt att kompensera för de ekonomiska förluster som Ukraina då skulle göra, skriver Mi Lennhag, statsvetare vid Lunds universitet.

Översatt till svenska betyder landsnamnet Ukraina ungefär gränsland eller gränsområde. Landets geografiska position har framträtt tydligt även politiskt den senaste tiden, då Ryssland och EU från var sitt håll har försökt knyta Ukraina närmare sig.

Medan EU lockat med ett så kallat associeringsavtal har Ryssland inbjudit till en tullunion.

Söndagens massprotester, med 50 000 deltagare i Ukrainas huvudstad Kiev, är de mest omfattande sedan den orangea revolutionen 2004.

Ukrainas regering annonserade nyligen sitt nej till EU:s omskrivna krav på ett frisläppande av den fängslade oppositionspolitikern Julia Tymosjenko. Demonstranterna visar nu sitt missnöje med att regeringen i förra veckan deklarerade sitt bordläggande av planerna på att under EU-toppmötet i Vilnius, som inleds i morgon, signera och ingå i ett frihandels- och samarbetsavtal med EU.

Under toppmötet var Ukraina det enda land som skulle signera detta associationsavtal, vilket föregåtts av många års dialog. Istället meddelade Ukrainas politiska ledning ett närmande till Ryssland, som kan innebära en tullunion med Ryssland, Vitryssland och Kazakstan.

Ukrainas inrikespolitik på hög nivå framstår för många icke-ukrainare som lätt kaotisk, med en ständig rotation och återanvändning av tidigare presidenter, premiärministrar, oppositionsledare, borgmästare och oljeförmögna affärsmän.

Jag tror att politiken ofta framstår så även för ukrainarna.

Men den ukrainska regeringspolitiken är ombytlig och svårförutsägbar även i förhållande till Ryssland och EU.

Varför väljer regeringen att frångå den mångåriga linjen med en önskan om ett närmare samarbete med EU och istället stoppa förberedelserna för att ingå associeringsavtalet?

Medan Rysslands president Vladimir Putin anklagar EU för att utöva utpressning mot Ukraina och understöda massdemonstrationerna pekar Sveriges utrikesminister Carl Bildt (M) på att Ukrainas premiärminister ser en risk för att de hotande drastiska minskningarna i Rysslands handel med Ukraina kan försätta Ukraina i konkurs.

Ryssland är i dagsläget både Ukrainas huvudsakliga gasleverantör och största handelspartner (om EU inte räknas som ett land).

Ukrainas premiärminister Mykola Azarov framhåller landets svåra ekonomiska situation som skäl för sitt agerande. Samtidigt antyder han att strategin att närma sig Europa inte har förändrats.

Putin och Ukrainas president Viktor Janukovytj har på kort tid träffats två gånger, och vilka informella hot och löften som framförts där vet vi inte mycket om.

Vad vi vet är att Janukovytj om ett drygt år vill bli omvald, vilket är en svår balansgång. Å enda sidan stöds han av landets förmögna och mäktiga rysktalande oligarker, som förväntar sig försiktighet gentemot EU och dess hårda handelsregler. Å andra sidan är det uppenbart att många ukrainare önskar närma sig EU, som har en helt annan politisk agenda.

Men ett associeringsavtal med EU hade troligen inneburit ryska reaktioner och ekonomiska förluster för Ukraina på kort sikt. Detta har EU nog inte fullt ut förstått och varit villigt att ”kompensera” för, exempelvis genom konkreta garantier.

Nu står Ukraina inför en kall vinter, då Rysslands makt över gasberoendet är stor. Man ska inte heller glömma Ukrainas språkliga och historiska koppling till Ryssland.

Däremot är den fängslade tidigare premiärministern Julia Tymosjenko snarare en bifigur i sammanhanget. Som premiärminister beskrevs hon ibland som en oärlig finanskvinna som tjänat smutsiga miljoner inom energisektorn vid utförsäljningarna 1991 – men samtidigt som en ledare folket kunde stödja, eftersom hon trots allt ”lyckats” i det hårda ukrainska klimatet.

Detta betyder inte att den ukrainska befolkningen tycker att hon bör fängslas på politiska grunder, eller vägras läkarvård.

Poliskår, rättsväsende och politiker ses bland många ukrainare som korrupta, och folk har därför vid flera val röstat för oppositionen.

Ukrainsk politik präglas av kortsiktighet, och av en uppgivenhet inför det politiska. Men man bör minnas att de politiska intriger på hög nivå som EU-politiker ser som viktiga för Ukraina inte alltid är de frågor som ukrainare framhåller.

Folk demonstrerar just nu inte för Julia Tymosjenko. De demonstrerar inte enbart för ett visst EU-avtal – utan även emot maktlöshet, politiska spel och bristande lyhördhet.

Mi Lennhag är statsvetare vid Lunds universitet och forskar om korruption i det postsovjetiska området.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>