Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi, kultur och språk i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med en avhandling om korruption i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning & grundlagsfrågor/ offentlighetsprincip/ meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymintet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio (gärna SR) eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har goda tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", bland annat via Skype-länk.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), hollänska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beronde på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
  • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
  • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
  • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
« Publicerat: "Effektivt men långsamt anti-korruptionsarbete i Polen" | Main | Photo of the Day: The Surprising Soviet Church »
torsdag
nov022017

Mi i norska tidningen "Dagen" om religion och ateism i Ryssland

Tidigare i år intervjuades jag av den norska tidningen Dagen i artikeln "Mer og mer marginalisert" om ateism, religion och lagar i Ryssland, samt Rysslands agerande för att stärka den rysk-ortodoxa kyrkan.

Detta är ett både intressant och viktigt ämne, men nyheterna om och från Ryssland har ju på senare tid handlat om betydligt mer storpolitiska frågor än religionsfrihet. 

Hela artikeln finns i länken ovan. Delen där jag intervjuas finns här nedan:

Mi Lennhag er journalist og Øst-Europa-forsker ved Lunds Universitet i Sverige. Hun er klar på at arven etter Sovjetunionen er et viktig aspekt med tanke på rollen religion spiller i Russland i dag, men at det er såpass lenge siden Sovjet-tiden at samfunnet nå i liten grad er preget av lovene som regjerte da.  

– Det er for eksempel relativt mange ateister i Russland i dag, og dette er ikke bare noe som sitter igjen fra Sovjet-tiden, men noe de fleste selv har valgt, sier hun.    

Hva angår spørsmålet om hvor mye utviklingen og forandringene tidlig på 90-tallet betydde for troende russere, forklarer Lennhag at det var veldig mye annet som skjedde på denne tiden, som gjerne var mer akutt for det daglige livet enn trosfrihet.  

– Det var fullstendig kaos. Det ble innført markedsøkonomi, det skjedde store forandringer i velferdssystemet, og folk skulle plutselig konkurrere med andre om jobb på et arbeidsmarked. Hadde det vært slik at man gikk fra et totalforbud mot religion, så hadde nok dette vært en stor overgang, men det var jo ikke det som skjedde i dette tilfellet. Mange troende hadde kors og andre religiøse motiver og symboler hjemme, og feiret eksempelvis russisk-ortodokse høytider, sier hun.  

Om situasjonen for kristne i dag sier Lennhag:

– Det virker som dagens kristne og andre trosminoriteter ser på det som et problem at offentlige tjenestemenn og politi, som jo skal håndheve religionsloven, har for dårlig kunnskap om hva denne innebærer.  

– Og nye lover som er blitt innført i senere år virker å være designet for å styrke Den russisk-ortodokse kirkes stilling i landet og dette på bekostning av andre trossamfunn.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>