Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi, kultur och språk i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med en avhandling om korruption i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning & grundlagsfrågor/ offentlighetsprincip/ meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymintet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio (gärna SR) eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har goda tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", bland annat via Skype-länk.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), hollänska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beronde på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
  • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
  • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
  • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
« Photos of the Day: Lviv, Ukraine | Main | My peer review article about corruption in contemporary Russia and post-Maidan Ukraine »
fredag
jan152016

Min medverkan i SVT idag om tingsrättsdomen om meddelarfrihet och grundlagsbrott

[En kommentar om min medverkan i SVT idag]

Idag kom den fällande tingsrätts-domen mot den skånske lokalpolitikern Pontus Pålsson (M), som stått åtalad för brott mot efterforskningsförbudet, d.v.s. att inte ha respekterat offentliganställdas meddelarfrihet som regleras i grundlagen. 

En unik dom på flera sätt. Ingen politiker har tidigare dömts för det här brottet. Det är därtill en välskriven dom, och ovanligt vass för att vara en dom i första instans. Tingsrätten har, genom domen, mycket tydligt markerat att politiker Pålsson agerat som myndighetsperson i sin roll som politiker i kommunstyrelsen, och därmed kan fällas för brott mot grundlagen. Kommunpolitiker kan alltså betraktas som myndighetsföreträdare.

Historiskt har den svenska meddelarfriheten - även när den respekterats - ändå ofta inneburit olika repressalier för de tjänstemän som agerat visselblåsare. Dagens dom är därför föredömligt tydlig med att tjänstemännen haft helt rätt i sitt agerande att ifrågasätta politikerns efterforskningar kring bland annat hur tjänstemännen intervjuats av media. 

Jag skulle säga att detta domslut är en seger både för tjänstemän i offentlig förvaltning - och för politiker (som jag förutsätter vill agera på sätt som ska klara medias granskning).

En (bokstavlig och därmed talspråksaktig) transkribering av vad jag sa framför SVT:s kamera idag finns här: "Statsvetare kommenterar domen mot Pålsson"

Och ett mycket kort klippt med mig i bild här: 
"Moderat toppolitiker döms för grundlagsbrott"

Uppdatering: Jag hade helt glömt detta, men jag och Ingvar Ljungman, kommunalrådet i Vellinge, har ju "mötts" i media förr! Studio Ett i Sveriges Radio sände det här inslaget med Ljungman och mig hösten 2013:
"Moderata skånepolitiker anklagas för pampfasoner" (Dålig telefonlinje i det här inslaget. Jag hann inte hem (eller till studion i Malmö) för att sända radio med bättre ljudkvalitet.)

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>