Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi, kultur och språk i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med en avhandling om korruption i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning & grundlagsfrågor/ offentlighetsprincip/ meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymintet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio (gärna SR) eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har goda tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", bland annat via Skype-länk.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), hollänska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beronde på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
  • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
  • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
  • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
« Min medverkan i SVT idag om tingsrättsdomen om meddelarfrihet och grundlagsbrott | Main | Publicerat: texter om Ukraina i specialnummer av 10TAL »
tisdag
jan122016

My peer review article about corruption in contemporary Russia and post-Maidan Ukraine

My peer review article about corruption in contemporary Russia and post-Maidan Ukraine is now available online.

Title:
"Blaming the State or Sharing Responsibility -The Ukrainian Maidan Movement and Changing Opinions on Ukrainian and Russian Corruption"

Abstract:
This article examines how ordinary Russian and Ukrainian citizens experience and relate to extensive and pervasive corruption (high- level, everyday, political) in everyday discussions and demands – in relation to authorities, politicians, civil servants, and fellow citizens. Anonymous interviews conducted in Ukraine and Kaliningrad oblast from 2009 to 2014 show differences in anti-corruption demands and citizens’ attitudes to the states’ versus individuals’ roles and whom to blame for corruption. National corruption debates and quantitative surveys enhance our understanding. In Kaliningrad, citizens continued seeing the state as the main enemy blamed for corruption. Along with the Maidan events, corruption became more significant in Ukrainian everyday discussions, civil society, and media debate. Individuals in Ukraine, unlike in Russia, started to elaborate “personal” or “shared” responsibility regarding corruption. The interview material indicates that abrupt changes in attitudes to corruption are possible.
Keywords: Corruption, Ukraine, Russia, Kaliningrad, Maidan.

I want to send a very special thanks to those who, more than anything, made this text possible, i.e. my respondents, who trusted me with personal stories and reflections about sensitive and sometimes illegal matters. You were both patient and brave during interviews.

Also: thanks to Ilja Viktorov for inviting me to this special issue on Russian economy, and to Ninna Mörner for excellent editorial work with my text.

The article (including photos taken by me) is found online here: http://balticworlds.com/wp-content/uploads/2015/11/Mi-Lennhag.pdf
(Finally: this is my first publication with a subtle reference to Nine Inch Nails in the text. Maybe nobody will even notice it.)

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>