Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi, kultur och språk i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med en avhandling om korruption i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning & grundlagsfrågor/ offentlighetsprincip/ meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymintet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio (gärna SR) eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har goda tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", bland annat via Skype-länk.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), hollänska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beronde på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
  • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
  • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
  • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.
« Mi i tidningen 'City' om Rysslands utveckling 2013 | Main | Ryska huliganer – eller ryska regimkritiker? »
söndag
sep092012

Mi i P3 om Putins ledarstil, och om Putins utflykt med tranor

I dagens Korrerapporten i P3 talade jag om Putins ledarstil.

Putin är ju ofta rätt tacksam att "skämta" om i utländsk media. Bilder har kablats ut som visat Putin åka ubåt, flyga stridsflygplan, skjuta tigrar, åka på valjakt, rida barbröstad över den sibiriska tundran, medverka i en instruktionsvideo för judoutövare, göra upp eld iklädd militäruniform, hitta grekiska urnor under en dykutflykt - och nu senast, som guide för utrotningshotade tranor som vuxit upp i fångenskap och som behöver en "vägvisare" för att hitta till sin vinterboplats i Centralasien. 

Lite känns det som om Putin har en ny image som värnare om vilda djur. Tidigare var det mer rena matcho-grejer. Men djurrättsaktivister har protesterat och framfört att det ibland varit på djurens bekostad när ledaren ville visa sig som djurvän inför folket.

När nyheten om Wikileaks briserade 2010 var Putin kanske en av få ledare som nog var rätt nöjd med hur USA utmålat honom i den interna jargongen, nämligen som "alfahanne". Putin vill nog gärna vara en landsfader, en rysk Per-Albin. 

På många sätt har Putin lyckats som nationell symbol för ett Ryssland på ekonomisk och militär frammarsch. Även om det är så lätt att retas och skämta om den löjlige ledaren, kan man också försöka förstå. Ryssland var oerhört eftersatt 1999. Ekonomiskt, politiskt, institutionellt, och faktiskt militärt. Ryssland kunde inte agera på den nationella arenan, trots att man ville.  

Putin representerade en avsaknad av egentlig politisk ideologi, men var gärna den starke ledare som tog itu med det jobbiga som Ryssland stod inför. En ledare som inte drack, som värnade om djur, som var hälsosam och tränar, som har fru och barn. En kärlekssång med refrängen »tänk om jag hade en make som Putin« var länge populär bland ryska kvinnor. Putin spelade på patriotisk och Rysslands stolthet. I det så kallade ”millennietalet” 1999 deklarerade Putin att det var för tidigt att avskriva Ryssland som supermakt. Putins matcho-stil kan sägas ha varit en medveten och lyckad plan. Medvedev är den mjukare, som utövar yoga i stället för judo, som alltid syns i kostym i medierapportering. De båda ledarna framhålls ibland som Robin och Batman. 

Mellan 1999 och 2008 uppvisade Ryssland en jämn och stark tillväxt. Oljepengarna strömmade in. Denna tid satt Putin som den starke ledaren vid rodret. 

Ryssarna har länge haft ett unikt lågt förtroende för institutioner, fast Putin var 2007 den politiske ledare som hade störst folkligt stöd i hela världen. En opinionsundersökning från 2007 genomförd av amerikanska tankesmedjan The Pew Research Center ställde frågor om hur Rysslands problem bäst borde lösas. Hela 63 procent av ryssarna föredrog att lita på »en stark ledare«, medan bara 26 procent angav »ett demokratiskt styrelseskick«.

Vid presidentvalet 2012 kom kritik mot Putin på ett nyss sätt. Det har länge inte funnits något starkt civilsamhälle i Ryssland. Men så dök Pussy Riot upp under sommaren 2012 och visade något annat. Plötsligt var varannan ryss positiv till att en punkgrupp skulle skippa åtal trots att de var feminister och hånade Putin i en kyrka. Vad detta gör med Putins popularitet återstår att se. 

Här finns pod-versionen av programmet. (Intervjun med mig börjar 30:30 in i sändningen.) 

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>