Om Demo.se

  For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi, kultur och språk i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med en avhandling om korruption i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning & grundlagsfrågor/ offentlighetsprincip/ meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands).

Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymintet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323).

Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio (gärna SR) eller tv - om jag känner att jag har något att bidra med. När det gäller radio ställer jag hellre upp på direktsändning, än förinspelade och redigerade intervjuer. Jag har goda tekniska möjligheter att koppla upp mig för att sända radio från egen "studio", bland annat via Skype-länk.

Jag innehar f-skattesedel, internationellt körkort, bil, dykcertifikat, jägarexamen samt utbildning i första hjälpen. 

Intervjua mig kan man göra på svenska, engelska, tyska, danska, norska (om jag kan svara på svenska eller danska), hollänska (om jag kan svara på tyska), och eventuellt ryska (beronde på hur förberedd jag kan vara). 

Jag är medlem i
  • -- Rysk mosaik  - Samlingssida för bloggar om Ryssland på nordiska språk
  • -- SKRUV - Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
  • -- Registrerad användare på Wikipedia - Själv bidrar jag med korrigeringar, uppdateringar och förtydliganden i artiklar som berör främst Östeuropa, statsvetenskap och ekonomi.

For an English overview, please see my LinkedIn account instead.

[Om domänen Demo.se]

På Demo.se skriver Mi Lennhag (född 1981, bosatt i Skåne & Broddetorp i Västergötland) om politik, ekonomi och kultur i det post-sovjetiska området (d.v.s. 15 stater i Östeuropa, Centralasien och Baltikum) plus Polen och staterna på Balkan/i Sydosteuropa. (Vissa kallar detta det post-kommunistiska området, men jag ogillar den termen.)

Första versionen av hemsidan fanns på nätet annandag jul 1996. Från att mellan 1996 och 2008 ha använt enbart Anteckningar som "verktyg" för HTML-programmering, samt gratis FTP-program för uppladdning, skapas Demo.se sedan 2009 genom både egen HTML-kod och Squarespaces bloggverktyg

Orsakerna till att överge ren HTML-kod var flera: det möjliggör ett mer flexibelt bloggande från utlandet och från vilken dator som helst, det ger bättre kommentarsfunktion, samt ett RSS-flöde som går att synkronisera med och prenumerera på via olika program.

Bloggen drivs dels för att jag tycker om att anteckna mina funderingar, dels för att HTML-programmering är så roligt. Syftet är dock främst att bidra med en blogg på svenska med östfokus. Inget privat tjafs, möjligen personliga reflektioner.

Jag raderar systematiskt inlägg som innehåller personangrepp (mot andra än mig eller offentliga personer relevanta i texten), eller som är öppet rasistiska, eftersom jag enligt Lagen om ansvar för elektronisk anslagstavla även vid kommentarer som publiceras på min blogg kan hållas ansvarig för innehåll som innebär brott (såsom t.ex. hets mot folkgrupp). Ja, förutom att jag inte vill ha sådant på min blogg alltså.

Domännamnet är till salu för rätt pris. Skambud undanbedes. Är du intresserad av att köpa: maila ett bud, men bara om det är sexsiffrigt.

 

[Om Mi Lennhag]

--> Den korta versionen 

Jag är doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Jag har i bakgrunden en magisterexamen i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia) samt en kandidatexamen i Östeuropakunskap och ryska från Lunds universitet - båda med ett genomgående fokus på samtida politik och ekonomi i det post-sovjetiska området.

Sedan 2008 föreläser jag på universitet, högskolor och folkhögskolor om främst den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning & grundlgasfrågor/offentlighetsprincip, om EU & Östutvidgning, om korruption & ekonomisk prottslighet (både i Sverige och utomlands), samt utvecklingsekonomi. Förutom doktorerandet skriver jag frilansartiklar/-krönikor med fokus på Östeuropa eller svensk politik, samt åtar mig uppdrag som moderator, föredragshållare och liknande. Jag har erfarenhet av radio och radioredigering (och kan koppla upp mig direkt till en radiostudio via utrustning hemma), samt av korrekturläsning. Mina foton från Östeuropa är till salu, antingen enskilt eller tillsammans med text. Jag innehar f-skattesedel och internationellt körkort.

Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com eller 0709-509323. Jag är oftast beredd att mediekommentera i press, radio eller tv om jag känner att jag har något att bidra med. Under fliken "Media, föredrag & undervisning" går det att se en del av de uppdrag jag haft i media samt vilka kurser jag föreläst på, samt. Under "Publikationer" finns delar av det jag själv skrivit och publicerat. 

Mitt avhandlingsprojekt handlar om post-sovjetisk korruptionen som vanliga medborgare deltar i eller möter i deras dagliga liv, om informell institutionell stabilitet och bristande tillit för och identifikation med det post-sovjetiska statsbyggandet. Våren 2009 genomförde jag en SIDA-finansierad fältstudie i Ukraina och Vitryssland om den informella ekonomin som resulterade i en magisteruppsats med titeln "Our Mentality is to Search for Ways Around the Law" - A Minor Field Study on Path Dependence in and Perceptions of Informal Economic Exchange in Belarus and Ukraine. Fältarbetet från 2009 indikerade att de informella, ekonomiska strukturerna ofta går hand i hand med en omfattande kritik av staten. De förklaringar/ ”motiveringar”/ ”ursäkter” som vanliga individer ger för sitt fortsatta informella ekonomiska agerande ger en bild av ett post-sovjetiskt nationsbyggnadsprojekt som inte omedelbart fått stöd av folket. Mitt avhandlingsprojekt inkluderar både länder som ligger utanför EU (Ukraina, Vitryssland, Ryssland) och de delar som numera befinner sig i en EU-kontext (Polen, Litauen). Sommaren 2011 genomfördes fältarbete och intervjuer i Polen, Litauen och Kaliningrad. 2014 genomfördes fältarbeten i Ukraina. Fortsatta fältarbeten i Vitryssland är planerade.

 

--> Lite om vad jag gjort förut 

År 2007 försvarade jag dels en uppsats i statsvetenskap om postsovjetiska staters användning av språkpolitik i nationsbyggnadsprocesser (pdf(som fick ett hedersomnämnande från Bertil Ohlin-institutet), dels en kandidatuppsats i Östeuropakunskap om svensk medierapportering kring Ukraina på 2000-talet (pdf(som vann förstapris i Centrum för Europaforsknings uppsatstävling 2008).

Med start 2008 var jag departementssekreterare på UD:s Mellanöstern- och Nordafrikaenhet (MENA), med arbetsuppgifter som rörde policyprocessen Euromed (även kallad Barcelonaprocessen/Medelhavsunionen), staterna Libanon, Syrien och de ockuperade palestinska områdena, samt med ansvar för EU-samordning. Jag valde därefter att återvända till Lund för att genomföra en sista termins magisterstudier i syfte att bli behörig till doktorandstudier/ internationella jobb/ annat spännande, i stället för att just då stanna inom UD.

Dessförinnan genomförde jag ett halvårs praktik på UD:s Enhet för Östeuropa och Centralasien. Arbetsområdet inbegrep de länder i forna Sovjetunionen som ännu inte blivit EU-medlemmar – mer specifikt regionerna Södra Kaukasien (Georgien, Armenien, Azerbajdzjan), Vitryssland och Ukraina – samt policyprocessen ENP (European Neighbourhood Policy), d.v.s. EU:s grannskapspolitik gentemot länderna i öst och syd som verkar för fördjupade relationer med dessa länder samt förhandlingar och diskussioner om framtida EU-medlemskap. Det så kallade associeringsavtal som Ukraina tillfälligt tog ett steg bort från under vintern 2013/2014 är en del av grannskapspolitiken, och alltså något jag ägnat mycket tid åt. Jag befann mig alltså på UD under t.ex. det så kallade "rysk-georgiska kriget" 2008, undantagstillståndet i Armenien, Ukrianas WTO-inträde, och under EU:s "förhandingar" om fängslade oppositionella i Vitryssland.

Institutionen för Öst- och Centraleuropastudier vid Lunds universitet jobbade jag under flera år som seminarieledare på grundnivån i Östeuropakunskap. Jag har tidigare även bland annat arbetat som klassföreståndare och lärare i både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen på högstadieskola, vårdbiträde med nattjänst (på tre olika åderdomshem, både privata och offentliga), som korrekturläsare, tidningsbud i Stockholm och Lund, tidningskrönikör, morotsplockare på skånska åkrar, privatlärare i matematik och nationalekonomi, på pub och i restaurangkök, som programmerare av hemsidor (på den tiden efterfrågan på HTML-kunskap var enorm), försökskanin på läkemedelsföretag, krokimodell och på två handelsträdgårdar (varav den ena min fars). Plus jounalistiska uppdrag och research, samt försäljning av fotografier. 

Jag startade och drev under ett par år ett samhällsdebattprogram om jämställdhets- och samhällsfrågor på Radio AF i Lund, och sände även radio för Utrikespolitiska föreningen. Ägnade som styrelseledamot mycket tid åt Öst- och Centraleuropaföreningen i Lund mellan 2005 och 2006, och roar mig sedan 2003 i en litteraturcirkel i Lund. Under 2007 satt jag i styrelsen för SKRUV (Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland). Numera gör jag då och då några små insatser för samlingssidan Ryskmosaik. Mellan 2011 och 2014 satt jag i styrelsen för Sällskapet för studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien

Mitt intresse för Östeuropa började med en fullständig fascination när jag som barn såg filmen den egentligen ganska dåliga filmen Dr Zjivago. Därefter började jag bli alltmer nyfiken och fascinerad: av det vackra språket, det oändligt stora landet, den fascinerande samtidshistorien. På högstadiet började jag läsa ryska romaner. Så småningom fastnade jag för någon sorts magi i hur vardagen utgjorde huvudhandlingen i berättelser som ofta inte hade tydlig början eller slut utan bara var nedslag i människors liv, hur den ofta dunkelt uttryckta samhällskritiken fängslade, hur naturen beskrevs. Sedan blandades romanerna jag läste upp med historiska skildringar, politiska propagandaskrifter, dagböcker från olika tidpunkter. Det enorma experiment Östeuropa utsatts för både skrämde med den ofrihet som tvingades på medborgarna, och fascinerade med sin särart. Hur tänkte de politiska arkitekterna. Hur kände de omskrivna "nya sovjetmänniskorna”?

Efter en sommar efter studenten med dubbelarbete reste jag till Östeuropa, och sedan var jag ännu mera fast. Jag läste statsvetenskap och insåg efter hand att det var lika bra – inte bara för nöjes skull, utan även för framtida anställningars skull – att låta mitt intresse för Östeuropa, som inte delades av så många, faktiskt få utrymme även i studierna. Intresset för Östeuropa var just då, lagom drygt tio år efter Berlinmurens fall, ganska svalt generellt. Min övertygelse var dock att kunskaper om regionen, förr eller senare, åter skulle bli efterfrågade. Och därmed ändrades det sedan länge och av många underförstådda framtida scenariot att Mi skulle ägna sig i huvudsak åt matematiken, naturvetenskapen och de absoluta lagarna.